70.3 F
Washington DC.
Sunday, September 15, 2019
Home Giải Trí Di Sản - Danh Lam Thắng Cảnh Đền thờ quốc gia Đức Mẹ Lộ Đức, Emmitsburg (Maryland)

Đền thờ quốc gia Đức Mẹ Lộ Đức, Emmitsburg (Maryland)

0
Đền thờ quốc gia Đức Mẹ Lộ Đức, Emmitsburg (Maryland)

Đền thờ quốc gia Đức Mẹ Lộ Đức, National Shrine Grotto of Our Lady of Lourdes, nằm tại thành phố Emmitsburg (Maryland) và ở trong khuôn viên Đại học Mount St. Mary’s University (thành lập năm 1808). Đền thờ rất đẹp này là một trong những phiên bản của đền thờ Lourdes ở Pháp lâu đời nhất của Mỹ, được xây dựng khoảng hai thập kỷ sau khi Đức Maria xuất hiện tại Lộ Đức vào năm 1858 và thu hút hàng trăm ngàn người hành hương mỗi năm từ khắp nơi trên thế giới. Nó mang lại cơ hội cho một sự chuyển đổi sâu xa, một bước tiến trong cuộc hành trình tới Thiên Chúa, với Mẹ Maria.


BÌNH LUẬN

Xin vui lòng nhập lời bình luận
Xin vui lòng nhập tên của bạn