Dính kín miệng túi không cần dùng máy

113

Dính kín miệng túi không cần dùng máy

Chuẩn bị:

– Túi nilon

– Dao

– Bật lửa

Cách thực hiện:

Mẹo cứu nguy siêu tiện lợi mỗi khi bạn không có đủ đồ dùng làm bếp - Ảnh 2.

Bước 1:

– Bạn chỉ cần hơ nóng mặt trái của lưỡi dao như thế này.

Mẹo cứu nguy siêu tiện lợi mỗi khi bạn không có đủ đồ dùng làm bếp - Ảnh 3.

Bước 2:

– Sau đó đặt vào phần miệng túi cần dính và cứa nhẹ một đường là xong.

Cũng chẳng thua kém khi dùng máy là mấy phải không nào.

Mẹo cứu nguy siêu tiện lợi mỗi khi bạn không có đủ đồ dùng làm bếp - Ảnh 4.

GIF